จากตถาคตถึงเยซู – From Buddha To Jesus (Thai)

$14.95

“ดีวีดี “”จาก ตถาคต ถึง เยซู”” เป็นคู่มือที่คุณสามารถนำไปใช้คู่กับหนังสือ “”จาก ตถาคต ถึง เยซู”” เพื่อแนะนำคริสเตียนให้รู้จักชาวพุทธมากยิ่งขึ้น การเข้าใจจิตใจของชาวพุทธจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการประกาศข่าวประเสริฐแก่เพื่อนชาวพุทธของคุณ

สำหรับผู้ที่ต้องการเรียนรู้มากขึ้น ในดีวีดีของอ.สตีฟ ช็อกโกลานตี้นี้ ยังตอบข้อโต้แย้งในหัวข้อที่ชาวพุทธสงสัย ขยายมุมมองของคุณเกี่ยวกับศาสนาที่มีผู้นับถือมากที่สุดในโลกศาสนาหนึ่ง และช่วยให้คริสเตียนเข้าถึงชาวพุทธได้อย่างเห็นอกเห็นใจ”

จากตถาคตถึงเยซู – From Buddha To Jesus (Thai)